dimecres, 7 de juliol de 2010

VIDA INERT

Si es pogués guardar el dolor patit, en l'oblit,
si es pogués;
si després de superat no formés part de nosaltres,
imprès;
si el passat no hagués escrit el seu nom en l'esguard
amb foc roent...
si es poguessin separar les emocions de la raó,
fàcilment;
si es pogués mirar de lluny el dolor aliè
tan fredament
que fos possible transformar la realitat en un miratge
aparent;
que no ens afectés. Aprendre a mirar el dolor d'altres cors,
fredament
negant-li al nostre la seva essència primera , què seríem llavors?
Vida inert.

Sense cor, sense emocions, sense sentiments...
vida inert.

.


VIDA INERTE

Si se pudiera guardar el dolor sufrido en el olvido,
si se pudiera;
si después de superado no formara parte de nosotros,
impreso;
si el pasado no hubiera escrito su nombre en la mirada
a fuego vivo...
si se pudieran separar las emociones de la razón,
fácilmente;
si se pudiera mirar de lejos el dolor ajeno
tan fríamente
que fuera posible transformar la realidad en un espejismo
aparente
que no nos afectara. Aprender a mirar el dolor de otros corazones,
fríamente,
negándole al nuestro su esencia primera , ¿qué seríamos entonces?
vida inerte.

Sin corazón, sin emociones, sin sentimientos...
vida inerte.

.